อาร์.เอ็น.ยาร์ค

ก่อนมาเป็น Rn Yard
เดิมเราให้เช่าทำเป็นตลาดเปิดท้าย ประมาณปี 2542 เปิดอาทิตย์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์
 ส่วนตลาด Rn Yard เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยเริ่มจากตลาดนัดเปิดท้าย เริ่มแรกเดิมที่ยังเป็นลานโล่งหลังคาผ้าใบอยู่เลย
แล้วเราก็เริ่มพัฒนาตลาด ของเรามาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้

อาร์.เอ็น.ยาร์ด

 

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์
www.rnyard.com

Sitemap

การเดินทาง

บขส.เก่า - ลองตอง , บขส.เก่า - เอเทค

บขส.เก่า - หนองไข่น้ำ , บขสเก่า - โคกสูง

บขส.เก่า - บ้านบิง , จอหอ - สามแยกปัก

สงวนสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้งานการอ้างอิงถึง หรือความเชื่อถือ ต่อเนื้อหาใดใดในเว็บไซต์ และถึงแม้จะมีการปรับปรุง เนื้อหาภายในเว็บไซต์อยู่ เป็นประจำ แต่เราไม่ขอ รับประกันว่าข้อมูลที่ได้ ให้บริการในเว็บไซต์นี้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ติดต่อเรา

  • Phone:
  • Email:
  • Address:
    1143/61 อาร์.เอ็น.ยาร์ด
    ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
    อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000